برخي از پروژه‌هاي نيروگاه سيكل تركيبي

 

الف – نيروگاه سيكل تركيبي گيلان

قدرت: جمعا" حدود MW 1170 سيكل تركيبي

كارفرما : سازمان توسعه برق ايران             

تجهيزات – زيمنس

در حال بهره‌برداري است.

 

ب: نيروگاه سيكل تركيبي فارس:

قدرت: MW100*3 بخش بخار + MW 100*6 بخش گازي جمعا" حدود MW 900

كارفرما: سازمان توسعه برق ايران

پيمانكار: مپنا

در حال بهره‌برداري است.

 

ج: نيروگاه سيكل تركيبي كازرون

قدرت: MW160*3 بخش بخار + MW 120*2 بلوك واحد اول گازي + MW‌160*4 بلوك دوم و سوم گازي جمعا" حدود MW 1300

لازم به يادآوري است كه بويلرهاي HRSG بخش بخار داراي مشعل مي‌باشند كه قدرت توليدي را افزايش مي‌دهند.

كارفرما: سازمان توسعه برق ايران

پيمانكار: مپنا

در حال بهره‌برداري است.

  د: نیروگاه سيكل تركيبي سنندج

قدرت: MW160*2 بخش بخار + MW 160*4 توربين گازي

كارفرما: سازمان توسعه برق ايران

پيمانكار: مپنا

در مرحله شروع مي‌باشد.